Vad är klimatförändringar?

Jag vill passa på att förklara begreppet klimatförändringar här på bloggen. Ibland undrar jag faktiskt om inte politiker också borde gå igenom vad det faktiskt handlar om. Allt för ofta verkar våra politiker inte riktigt förstå begreppets innebörd (och konsekvenser!).

Iakttagna variationer över tid

Den huvudsakliga innebörden av klimatförändringar är att de syftar till olika typer av variationer av vårt klimat över tid. Det kan vara iakttagelser på en särskild plats eller hela vår jord och variationerna kan sträcka sig över ett par år upp till miljontals år. Klimatförändringarna kan ha sina naturliga orsaker, men idag tenderar företeelsen att främst vara den typ av variation som uppkommit på grund av människans leverne. Det är våra utsläpp som gör att temperaturen stiger!

Global temperatursstegring

När vi diskuterar begreppet klimatförändringar idag är det den stigande temperaturen globalt sett som är i fokus. Att det blir några grader varmare i Sverige kanske spontant känns som en positiv förändring, men faktum är att konsekvenserna inte är att leka med. Skulle exempelvis den genomsnittliga temperaturen för moder jord öka med mellan två till fyra grader skulle havsytan stiga med så mycket som en halvmeter. Då kan vi själva räkna ut vad som händer om Grönland och Antarktis börjar smälta… Även hälsan påverkas av för höga temperaturer eftersom både insekter och sjukdomar lättare sprids. Vi kan dessutom räkna med att djurarter dör ut som följd av torka.

Hur kan vi få stopp på klimatförändringen?

För att den pågående klimatförändringen ska kunna hejdas krävs det att utsläppet samt användningen av kol, diesel, naturgas, bensin och olja minskar drastiskt. Det bör dock nämnas att klimatet ändå kommer att fortsätta reagera på utsläppen, trots att de blir mindre. Ny, miljövänlig teknik och forskning med fokus på förnybar energi är nyckelorden för framtiden. Det gäller även för gemene man att hushålla bättre med energianvändandet. Men det kanske svåraste är att få alla länder på hela vår jordglob att samarbeta.