Den här bloggen uppkom i min frustration över politisk tafatthet så som politikers långsamma agerande gällande klimatförändringar och den svenska regeringskaosen. Min förhoppning är att bloggens innehåll kan skapa medvetenhet kring diverse samhällsaspekter.

Internet som fenomen

Personligen använder jag mig av e-tjänster kontinuerligt i vardagen och som resultat av detta har jag även blivit mer intresserad av hur internet “äger” samhället. Det är en svår balans att ta ställning till; jag känner ibland att friheten på internet rycks bort från oss via diverse regleringar och nya lagar. Samtidigt är det av stor vikt att politiker och myndigheter skyddar oss medborgare. Resonemang kring det här kommer du garanterat att hitta på min blogg!

Aktiv miljövän

Samhället sägs ha blivit mer miljömedvetet och att hushållen mer aktivt agerar för att värna om vår miljö. Det är sant att åtgärder har tagits för att ge samhällets medborgare resurser till att exempelvis källsortera och handla “rätt”. Däremot är vi fortfarande långt från “miljövänliga”, enligt min mening. Politiker har länge låtit klimatförändringarna vara en lågt prioriterad agendapunkt och därför står vi nu inför kritiska konsekvenser. Jag själv vill gärna kalla mig aktiv miljövän då jag värnar om miljön i mitt hushåll, men även på ett aktivt plan, vilket jag kommer berätta mer om på bloggen.

Vardagsglimtar

För att varva mina politiska inlägg tänker jag ge er lite vardagsglimtar ur mitt eget liv. Det kan vara allt från att tipsa om en bra film eller online casino (jag är en passionerad casinofantast) till rapportering från cykelsadeln. Jag tränar nämligen en hel del och då gärna mountainbike, vilket jag tror kan vara en kontrastrik läsning mot mina mer ämnesrelaterade inlägg.